Požární ochrana očima dětí 2014

Požární ochrana očima dětí 2014

Také letos jsme se zapojili do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Uspořádali jsme základní kolo, do kterého se zapojila především místní ZŠ, které bychom tímto chtěli velice poděkovat za ochotu. Dále se zúčastnili mladí hasiči a děti z klubu Mikeš. Všem ještě jednou moc děkuji za snahu a pečlivou práci.

Letos se zapojilo 105 dětí, ale prací bylo mnohem více, protože některé děti namalovaly několik obrázků.

Práce jsme rozdělili do kategorií ,vyhodnotili 3 nejlepší v každé kategorii a odeslali do okresního kola. Loni děti z naší ZŠ dosáhly v okresním kole výborných výsledků a doufejme, že tomu tak bude i letos. pokračování…

Ukázky hasičů a Policie ČR

Dne 1.6. a 7.6.2010 jsme společně s Policií ČR navštívili místní základní a mateřskou školu abychom předvedli dětem a žákům naše vybavení, něco jim popovídali o bezpečnosti a zdraví a o naší práci. Předvedli jsme dětem veškerou naši výstroj a výzbroj a děti se podívali do automobilů. pokračování…