Zpráva jednatele

Zpráva jednatele na výroční valné hromadě konané dne 9.1.2010

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice má ke dni 31.12.2009 93 členů, z toho je jeden čestný, 8 přispívajících, 49 činných a 35 mladých hasičů a dorostenců. Z celkového počtu je 65 mužů a chlapců a 28 žen a dívek.

Z těchto počtů vyplývá, že se náš Sbor oproti loňsku rozrostl. Je to hlavně díky zaregistrování nových členů, mladých hasičů, se kterými se už asi rok pracuje. Výsledky se ale nedostavují tak jak bychom si představovali.

pokračování…

Kronika župní hasičské jednoty

V roce 1928 vydala tehdejší správa župy číslo 26 KRONIKU dobrovolných sborů hasičských okresů:Hustopeče-Klobouky u Brna. V dnešní době je samozřejmě členění okresu už jiné. Je to výtah těch nejzajímavějších informací v původní podobě.

(PDF dokument 1.4 MB).

.

Založení sboru

Článek, který napsal Ing. Josef Krupička do obecního zpravodaje-červen 2008.

Založení  hasičského sboru

V dochované knize protokolů hasičského sboru v Šitbořicích píše František Nevídal o založení dobrovolné jednotky hasičské v lednu 1898 následovně:
Tato myšlenka se vlekla v naší obci, aby se založil sbor hasičských, několik roků, neb jej bylo u nás nutně zapotřebí. Obec čítala kolem 300 domovních čísel, skoro polovice domů byla kryta slámou a když se stal požár, shořela celá řada domů, kde nebyl, kdo by se byl živlu na odpor postavil. Nářadí hasičské měla obec nepatrné – jen stříkačku starého systému, do které se musela voda nalévati. Skladiště, kde bylo všechno možné uloženo, takže v pádu ohně nebylo možné ji ani ven dostati.

pokračování…