Taktické cvičení

V pátek 1.10.2010 v 10.00 vyslalo KOPIS naši jednotku na požár skladovacích prostor firmy Linden v Hustopečích na ul. Žižkova. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 MAN v počtu 1+5. Jednalo se o taktické cvičení.

Po příjezdu na místo byla celá jednotka i s vozidlem odeslána na 1. úsek a na pokyn velitele úseku se všech 6 členů vybavilo vzduchovými dýchacími přístroji. 2 členové byli určeni k vystřídání hasičů u proudu uvnitř skladu z prostoru kompresorovny, další 2 členové byli odesláni na 2. úsek kde vystřídali hasiče u proudu uvnitř budovy. Po lokalizaci požáru byli poslední 2 členové určeni na aplikaci střední pěny pomocí proudnice v prostoru kompresorovny a skladu. Po ukončení cvičení se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár na farmě

Ve 13.02 hodin dne 29.6.2010 vyjížděla naše jednotka společně s HZS PS Hustopeče, SDH Klobouky, SDH Dambořice na požár traktoru na farmě Časkovec před Velkými Hostěrádkami. Jednalo se taktické cvičení. Naše jednotka měla za úkol hasit pomoci jednoho C proudu a prováděla doplňování vody do cisterny SDH Dambořice. Po ukončení cvičení a závěrečném vyhodnocení se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výcvik ve slaňování

V sobotu 14.3.2009 v areálu bývalého JZD Šitbořice jsme se zdokonalovali ve slaňování ze sila (nadzemní sklad obilovin). Dvě sila průměru 6 m, vysoká 28 m jsou postavena ve vzdálenosti třech metrů a v této proluce je nekryté ocelové schodiště.

Instruktora a školitele nám dělal Ing. Martin Červenka z HZS JmK, který je mimo jiné odborník na práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Pomocníkem mu byl náš člen Jiří Urbánek. Slaňovat jsme začali ve druhém patře, posléze ze 20-ti metrů a nakonec z nejvyššího bodu. Vyzkoušeli jsme si také záchranu osob pomocí evakuačního postroje a výstup po laně pomocí speciálních prostředků.

Počasí nám přálo, všem se výcvik velice líbil a můžu říci, že akceschopnost naší jednotky se po odborné stránce zvýšila. Na závěr bych chtěl poděkovat panu Červenkovi za jeho pomoc při výcviku.

Na fotky se můžete podívat zde.

Taktické cvičení v místní sokolovně

Dne 17.11.2008 v 15.00 hodin byl vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjížděla na požár sokolovny, kde byl ohlášen kouř z půdního prostoru a měla se tam nacházet jedna osoba. Po příjezdu bylo nataženo jedno dopravní vedení s dvěma útočnými proudy C a bylo započato vyhledávání nezvěstné osoby.

pokračování…

Čerpání rybníka

Naše jednotka byla 4.11.2008 požádána od starosty obce Brumovice o pomoc na vyčerpání rybníka z důvodu nutnosti vápnění. Rybník nebylo možno vypustit až do dna a zůstalo v něm asi 50-80 cm vody.  Na čerpání jsme nasadili naši cisternu – 4x výtlak hadice B, plovoucí čerpadlo – 1x výtlak hadice C, přenosnou motorovou stříkačku PS 12 – 2x výtlak hadice B a přenosnou motorovou stříkačku PS 16 – 2x výtlak B. Celkem jsme čerpali přibližně 4000 l/min. Pomáhali nám také samozřejmě SDH Brumovice. Po asi 5 hodinách s určitými přestávkami se nám podařilo rybník vyčerpat.

.

.

.

.

Výcvik ve slaňování v Křepicích

Dne 21.9.2008 proběhl kurz slaňování pomocí polohovacího pásu (bezpečnostního opasku), karabiny a horolezeckého lana (statika 11mm) v prostoru památníku Hvězda v Křepicích. Výcviku se zúčastnilo 10 členů sboru, z toho bylo 6 lidí ze zásahového družstva a instruktorem byl Jiří Urbánek, který má se slaňováním zkušenosti. Výcvik začínal úpravou polohovacího opasku a uvázáním slaňovacího uzlu na karabinu. První slanění proběhlo ve výšce 5 metrů, kde se seznámili s technikou slaňování. Po zvládnutí tohoto úkolu se pokračovalo ve výšce 10 metrů. Další cíl tohoto kurzu bylo slanění přes okraj zdi. Jištění slaňovaného při slaňování zajišťovala druhá osoba, která jistila lano. Na závěr kurzu předvedl instruktor ukázku vyproštění osoby, která uvízla na laně. V budoucnu se budou provádět ještě další kurzy na toto téma.Na fotky se můžete podívat zde.