Čerpání rybníka

Naše jednotka byla 4.11.2008 požádána od starosty obce Brumovice o pomoc na vyčerpání rybníka z důvodu nutnosti vápnění. Rybník nebylo možno vypustit až do dna a zůstalo v něm asi 50-80 cm vody.  Na čerpání jsme nasadili naši cisternu – 4x výtlak hadice B, plovoucí čerpadlo – 1x výtlak hadice C, přenosnou motorovou stříkačku PS 12 – 2x výtlak hadice B a přenosnou motorovou stříkačku PS 16 – 2x výtlak B. Celkem jsme čerpali přibližně 4000 l/min. Pomáhali nám také samozřejmě SDH Brumovice. Po asi 5 hodinách s určitými přestávkami se nám podařilo rybník vyčerpat.

.

.

.

.

Print Friendly, PDF & Email

Výcvik ve slaňování v Křepicích

Dne 21.9.2008 proběhl kurz slaňování pomocí polohovacího pásu (bezpečnostního opasku), karabiny a horolezeckého lana (statika 11mm) v prostoru památníku Hvězda v Křepicích. Výcviku se zúčastnilo 10 členů sboru, z toho bylo 6 lidí ze zásahového družstva a instruktorem byl Jiří Urbánek, který má se slaňováním zkušenosti. Výcvik začínal úpravou polohovacího opasku a uvázáním slaňovacího uzlu na karabinu. První slanění proběhlo ve výšce 5 metrů, kde se seznámili s technikou slaňování. Po zvládnutí tohoto úkolu se pokračovalo ve výšce 10 metrů. Další cíl tohoto kurzu bylo slanění přes okraj zdi. Jištění slaňovaného při slaňování zajišťovala druhá osoba, která jistila lano. Na závěr kurzu předvedl instruktor ukázku vyproštění osoby, která uvízla na laně. V budoucnu se budou provádět ještě další kurzy na toto téma.Na fotky se můžete podívat zde.

Print Friendly, PDF & Email

Založení sboru

Článek, který napsal Ing. Josef Krupička do obecního zpravodaje-červen 2008.

Založení  hasičského sboru

V dochované knize protokolů hasičského sboru v Šitbořicích píše František Nevídal o založení dobrovolné jednotky hasičské v lednu 1898 následovně:
Tato myšlenka se vlekla v naší obci, aby se založil sbor hasičských, několik roků, neb jej bylo u nás nutně zapotřebí. Obec čítala kolem 300 domovních čísel, skoro polovice domů byla kryta slámou a když se stal požár, shořela celá řada domů, kde nebyl, kdo by se byl živlu na odpor postavil. Nářadí hasičské měla obec nepatrné – jen stříkačku starého systému, do které se musela voda nalévati. Skladiště, kde bylo všechno možné uloženo, takže v pádu ohně nebylo možné ji ani ven dostati.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

110 let hasičů v Šitbořicích

Ve dnech 10. – 11. května 2008 se uskutečnila oslava 110 let od založení Dobrovolné jednoty hasičské (tak zněl původní název). Při této slavnostní události bylo slavnostně posvěceno nové zásahové vozidlo, které jsme obdrželi koncem roku 2007 a nový slavnostní prapor. Autorem návrhu je Ing. Josef Zelinka.

V sobotu byl v hasičské zbrojnici Den otevřených dveří a odpoledne pak na místním hřbitově byla uctěna památka všech zemřelých hasičů. Večer pak proběhla slavnostní schůze, kde bylo zhodnoceno dosavadních 110 let a předány ocenění a vyznamenání.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Návštěva hasičů v místní mateřské školce

29. února 2008 jsme byli pozváni na ukázku naši nové techniky do místní mateřské školky. Dětem jsme předvedli veškerou výstroj a výzbroj, kterou hasič potřebuje pro svou ochranu a práci. Děti si vyzkoušely zásahovou přilbu, rukavice a v závěru si také zkusily pod dohledem zastříkat s vodou.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Hasičský ples

Dne 2. února 2008 se uskutečnil již VII Hasičský ples v místní Sokolovně. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Lácaranka. Během večera jsme mohli vidět vystoupení mažoretek skupiny „Desorient“. Byla připravena také bohatá tombola. Celková účast byla kolem třistapadesáti lidí. Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu plesu a všem kdo přispěli darem do tomboly.

Print Friendly, PDF & Email

Předání nové cisterny našim hasičům

Dne 14.12.2007 došlo k předání nové cisterny našim hasičům. Celková cena tohoto vozidla je 4 548 000 Kč. Obec získala dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 1 548 000 Kč, od Jihomoravského kraje 1 000 000 Kč a zbývající 2 000 000 Kč zaplatila obec Šitbořice.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email