Soutěž mladých hasičů v Šitbořicích

Srdečně Vás zveme na soutěž mladých hasičů v kategorii mladší a starší žáci, která proběhne v neděli 10.6.2018 na místním fotbalovém hřišti. Začátek soutěže je v 10 hodin.

Propozice a přihláška jsou ke stažení zde.

Print Friendly, PDF & Email

Ocenění zasloužilého člena SDH

     24. března 2018 v 11 hodin převzal bratr Jan Matuška nejvyšší ocenění dobrovolného hasiče, titul Zasloužilý hasič z rukou náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Lubomíra Janeby, starostky KSH JmK Zdeňky Jandové a OSH Břeclav Leony Žárské. Z rukou poradce hejtmana Jihomoravského kraje pana Zdeňka Melkese převzal zlatou plaketu Jihomoravského kraje. Slavnostní chvíle se zúčastnila rodina pana Matušky, členové SDH Šitbořice a přítomní byli i další Zasloužilí hasiči okresu Břeclav v čele s vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů Rudolfem Součkem. Nechyběl ani starosta obce Šitbořice pan Antonín Lengál. 

     Pro členy SDH Šitbořice, rodinné příslušníky i pro občany Šitbořic je velkou ctí, že se vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jihomoravského kraje, rozhodlo ocenit jednoho z nás. Za celou stodvacetiletou historii trvání našeho sboru, se žádnému z našich členů nedostalo tak vysokých vyznamenání. Není to proto, že by u nás v dřívějších dobách nebyli poctiví a pracovití lidé, ale ocenění se předávala spíše na okrskové, maximálně okresní úrovni. Těší nás tedy, že i v dnešní době se v Brně a v Praze ví, že někde na vesnici žije člověk, který byl ochoten, mimo svou každodenní práci, pomáhat svým spoluobčanům a dokáží tuto jeho práci ocenit.

     Bratr Jan Matuška se narodil 1. 11. 1918, jako jeden ze sedmi dětí. Jeho otec Jan byl synem větrného mlynáře Františka Matušky, který se do Šitbořic přistěhoval se svou manželkou ze Střílek v roce 1884.

     Vyrůstal ve skromných poměrech nově se rodící první republiky a stejně jako jeho otec se vyučil stolařskému řemeslu. Dveře, vrata i okna od Matušky byly svého času ve většině domů v Šitbořicích a blízkém okolí. V roce 1942 se oženil a s manželkou vychovali tři děti.

     Do hasičského sboru vstoupil v roce 1948 – možná po vzoru svého strýce Viléma Matušky, nebo svého bratra Františka – a zůstává mu věrný až do dnešních dnů. Ve sboru zastával 15 let funkci hospodáře a dlouhá léta měl na starosti topení v hasičské zbrojnici. Sbor již byl vybaven cisternou a bylo nutné ji udržet v akce schopném stavu i v zimních měsících.

     Na výročních valných hromadách, které každoročně navštěvuje, se dokáže dobře pobavit a patří k lidem, kteří nezkazí žádnou zábavu. Dobré jídlo, zpěv i tanec stále patří k jeho oblíbeným činnostem, a když se ho někdo z mladých zeptá, zda ho něco ve 30, 40, nebo v 50 letech bolelo, odpovídá jasně, že si to nepamatuje. Hlavní prý je mít mladého ducha.

     Jeho velikost ať už v hasičském nebo civilním životě je v každodenní obyčejné, ale poctivé práci, která je až do dnešních dni náplní a smyslem jeho život, a který také pro něj nebyl vždycky jen procházkou růžovým sadem. To, že mu bylo dopřáno dožít se tak vysokého věku, sebou nese i negativní skutečnosti. Ztratil všechny své vrstevníky, přátele a kamarády a měl tu nemilou povinnost dívat se do hrobu své manželky, svého syna, i svého vnuka.

     Doufáme a věříme, že toto ocenění pro našeho nejstaršího člena, bude i pro nás ostatní povzbuzením v naší další práci, která i když je někdy málo viditelná, fyzicky i časově náročná, je přesto i v dnešní době stále potřebná.

     Bratr Matuška oslaví 1. listopadu 2018 krásných 100 let. My všichni mu přejme stále dobré zdraví, štěstí, stále tak dobrou náladu, chuť do života a aby ho ta obyčejná práce, která ho provázela celý život, ještě dlouho těšila a naplňovala.

Na fotky se můžete podívat zde.

Print Friendly, PDF & Email

XVII. Hasičský ples – sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly na ples.

OBEC ŠITBOŘICE

NOEL s.r.o. – Hodonín

ELEKTROINSTALACE René Dvořák – Šitbořice

Masérské, rekondiční a regenerační služby Urbánková – Brno

Společenský dům ORLOVNA – Šitbořice

PRAMOS – Šitbořice

ZAHRADNÍK s.r.o. – Brno

ZEMAX – Šitbořice

HILTI – Brno

POHOSTINSTVÍ U Kašparů – Šitbořice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ – Šitbořice

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Šitbořice

SVAZ VČELAŘŮ – Šitbořice

AUTODOPRAVA Milan Němeček – Šitbořice

AUTOOPRAVNA Milan Lejska – Šitbořice

ZÁMEČNICTVÍ Kosina Lengál – Šitbořice

IVK Svět nářadí – Hustopeče

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kolové

AUTOŠKOLA Mrázová (Vítková) & Ondrůj – Klobouky

BRNĚNKA Tomáš Franěk – Šitbořice

GLANIS Pekařství a cukrářství – Brno

VÁHY Zeman – Brno

MOS – Šitbořice

Jarmila Cagášková Limfodrenáže Orlovna– Šitbořice

VZDUCHOTECHNIKA & KLIMATIZACE Klimeš Z. – Šitbořice

SADY CZ s.r.o. – Nosislav

ANDREA LENGÁLOVÁ – Šitbořice

ELAKOV Production – Nosislav

POLYPLAST s.r.o. – Boleradice

Suchá výstavba Galuška – Šitbořice

Jan Duba – Šitbořice

Print Friendly, PDF & Email