Ocenění zasloužilého člena SDH

     24. března 2018 v 11 hodin převzal bratr Jan Matuška nejvyšší ocenění dobrovolného hasiče, titul Zasloužilý hasič z rukou náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Lubomíra Janeby, starostky KSH JmK Zdeňky Jandové a OSH Břeclav Leony Žárské. Z rukou poradce hejtmana Jihomoravského kraje pana Zdeňka Melkese převzal zlatou plaketu Jihomoravského kraje. Slavnostní chvíle se zúčastnila rodina pana Matušky, členové SDH Šitbořice a přítomní byli i další Zasloužilí hasiči okresu Břeclav v čele s vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů Rudolfem Součkem. Nechyběl ani starosta obce Šitbořice pan Antonín Lengál. 

     Pro členy SDH Šitbořice, rodinné příslušníky i pro občany Šitbořic je velkou ctí, že se vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jihomoravského kraje, rozhodlo ocenit jednoho z nás. Za celou stodvacetiletou historii trvání našeho sboru, se žádnému z našich členů nedostalo tak vysokých vyznamenání. Není to proto, že by u nás v dřívějších dobách nebyli poctiví a pracovití lidé, ale ocenění se předávala spíše na okrskové, maximálně okresní úrovni. Těší nás tedy, že i v dnešní době se v Brně a v Praze ví, že někde na vesnici žije člověk, který byl ochoten, mimo svou každodenní práci, pomáhat svým spoluobčanům a dokáží tuto jeho práci ocenit.

     Bratr Jan Matuška se narodil 1. 11. 1918, jako jeden ze sedmi dětí. Jeho otec Jan byl synem větrného mlynáře Františka Matušky, který se do Šitbořic přistěhoval se svou manželkou ze Střílek v roce 1884.

     Vyrůstal ve skromných poměrech nově se rodící první republiky a stejně jako jeho otec se vyučil stolařskému řemeslu. Dveře, vrata i okna od Matušky byly svého času ve většině domů v Šitbořicích a blízkém okolí. V roce 1942 se oženil a s manželkou vychovali tři děti.

     Do hasičského sboru vstoupil v roce 1948 – možná po vzoru svého strýce Viléma Matušky, nebo svého bratra Františka – a zůstává mu věrný až do dnešních dnů. Ve sboru zastával 15 let funkci hospodáře a dlouhá léta měl na starosti topení v hasičské zbrojnici. Sbor již byl vybaven cisternou a bylo nutné ji udržet v akce schopném stavu i v zimních měsících.

     Na výročních valných hromadách, které každoročně navštěvuje, se dokáže dobře pobavit a patří k lidem, kteří nezkazí žádnou zábavu. Dobré jídlo, zpěv i tanec stále patří k jeho oblíbeným činnostem, a když se ho někdo z mladých zeptá, zda ho něco ve 30, 40, nebo v 50 letech bolelo, odpovídá jasně, že si to nepamatuje. Hlavní prý je mít mladého ducha.

     Jeho velikost ať už v hasičském nebo civilním životě je v každodenní obyčejné, ale poctivé práci, která je až do dnešních dni náplní a smyslem jeho život, a který také pro něj nebyl vždycky jen procházkou růžovým sadem. To, že mu bylo dopřáno dožít se tak vysokého věku, sebou nese i negativní skutečnosti. Ztratil všechny své vrstevníky, přátele a kamarády a měl tu nemilou povinnost dívat se do hrobu své manželky, svého syna, i svého vnuka.

     Doufáme a věříme, že toto ocenění pro našeho nejstaršího člena, bude i pro nás ostatní povzbuzením v naší další práci, která i když je někdy málo viditelná, fyzicky i časově náročná, je přesto i v dnešní době stále potřebná.

     Bratr Matuška oslaví 1. listopadu 2018 krásných 100 let. My všichni mu přejme stále dobré zdraví, štěstí, stále tak dobrou náladu, chuť do života a aby ho ta obyčejná práce, která ho provázela celý život, ještě dlouho těšila a naplňovala.

Na fotky se můžete podívat zde.

XVII. Hasičský ples – sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly na ples.

OBEC ŠITBOŘICE

NOEL s.r.o. – Hodonín

ELEKTROINSTALACE René Dvořák – Šitbořice

Masérské, rekondiční a regenerační služby Urbánková – Brno

Společenský dům ORLOVNA – Šitbořice

PRAMOS – Šitbořice

ZAHRADNÍK s.r.o. – Brno

ZEMAX – Šitbořice

HILTI – Brno

POHOSTINSTVÍ U Kašparů – Šitbořice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ – Šitbořice

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Šitbořice

SVAZ VČELAŘŮ – Šitbořice

AUTODOPRAVA Milan Němeček – Šitbořice

AUTOOPRAVNA Milan Lejska – Šitbořice

ZÁMEČNICTVÍ Kosina Lengál – Šitbořice

IVK Svět nářadí – Hustopeče

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kolové

AUTOŠKOLA Mrázová (Vítková) & Ondrůj – Klobouky

BRNĚNKA Tomáš Franěk – Šitbořice

GLANIS Pekařství a cukrářství – Brno

VÁHY Zeman – Brno

MOS – Šitbořice

Jarmila Cagášková Limfodrenáže Orlovna– Šitbořice

VZDUCHOTECHNIKA & KLIMATIZACE Klimeš Z. – Šitbořice

SADY CZ s.r.o. – Nosislav

ANDREA LENGÁLOVÁ – Šitbořice

ELAKOV Production – Nosislav

POLYPLAST s.r.o. – Boleradice

Suchá výstavba Galuška – Šitbořice

Jan Duba – Šitbořice

Hasičský ples 2016

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly na ples.

NOEL s.r.o.Hodonín

PRAMOS – Šitbořice

ZAHRADNÍK s.r.o. – Brno

1. CHODSKÝ PIVOVÁREK – Šitbořice

ZEMAX – Šitbořice

OHL Železniční stavitelství – Brno

POHOSTINSTVÍ U Kašparů – Šitbořice

POHOSTINSTVÍ Lesner – Šitbořice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ – Šitbořice

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Šitbořice

SVAZ VČELAŘŮ – Šitbořice

ELEKTROINSTALACE René Dvořák – Šitbořice

AUTODOPRAVA Němeček M. – Šitbořice

KLEMPÍŘSTVÍ Lejska J. – Šitbořice

ZÁMEČNICTVÍ Kosina Lengál – Šitbořice

IVK Svět nářadí – Hustopeče

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kolové

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kopané

AUTOŠKOLA Mrázová (Vítková) & Ondrůj – Klobouky

BRNĚNKA Franěk T. – Šitbořice

GLANIS Pekárna a cukrárna – Brno

VÁHY Zeman – Brno

MOS – Šitbořice

SONNENTOR s.r.o. – Čejkovice

VZDUCHOTECHNIKA & KLIMATIZACE Klimeš Z. – Šitbořice

SADY CZ s.r.o. – Nosislav

ANDREA LENGÁLOVÁ – Šitbořice

Zde se můžete podívat na fotky z předávání cen.

Slavnostní otevření nové garáže

     V letošním roce je tomu 115 let, co byla u nás v Šitbořicích založena Dobrovolná jednota hasičská. K tomuto výročí se nám podařilo dokončit jeden ze závazků o kterém se již řadu let hovořilo a v jehož realizaci jsme už ani nedoufali. Ke stávající hasičské zbrojnici byla přistavěna v pořadí již třetí garáž, která nám umožní veškerou techniku, ať již historickou, nebo i tu nejnovější důstojně zaparkovat a uložit. Na stavbě této garáže odpracovali členové hasičského sboru stovky hodin a provedli veškeré práce na které jejich síly a um stačily. Práce, které jsme pro jejich náročnost již nezvládli sami byly najmuty vesměs místní firmy – kopání základů J.Vinčar ml., střecha – J.Košvica, fasáda – firma ABACUS Hustopeče, venkovní výmalba – J.Kaňa. Největší zásluhy na vybudování této přístavby však má náš zřizovatel Obec Šitbořice, který do této stavby investoval 1 600 000 Kč.

    Stavba byla zahájena v září roku 2012 a dokončena a slavnostně otevřena byla 12.-13.října letošního roku. Tohoto slavnostního otevření se zúčastnila celá řada hostů – pozvání přijali naši kolegové z družební obce Dinhartd, starostové Nikolčic a Kurdějova (obci, kde naše jednotka zajišťuje požární dohled a dozor), zástupce okresního velitele hasičů p. Miroslav Adámek z Velkých Pavlovic, členové obecního zastupitelstva v čele se starostou obce p. Antonínem Lengálem a další hosté. Po přestřižení pásky, kterou provedli starosta obce Šitbořice, starosta hasičů Šitbořice a velitel hasičů z Dinhartdu, následovala prohlídka nové garáže a již stávající budovy a představení našeho plánu, jak bude vypadat nové rozmístění techniky a materiálu. Protože při stavbě této nové garáže byl vykácen jeden vzrostlý strom, byly vedle nové garáže vysázeny dva stromy nové. Této činnosti se ujali symbolicky zástupci hasičů z Dinhartdu a ze Šitbořic. Po této akci proběhla veřejná slavnostní schůze, kde byla při příležitosti 115 let trvání SDH předána vyznamenání členům a poděkování zástupcům obce za jejich pomoc a finanční podporu našeho sboru. Tato pomoc je hasiči vnímána, jako vellká důvěra a zavazuje nás k tomu, abychom byli, co nejlépe připraveni včas a dobře pomoci našim spoluobčanům tam, kde je třeba, ikdyž každý doufá, že nebude naši pomoc nikdy potřebovat. V neděli v dopoledních hodinách naší nové garáži požehnal otec Jiří Topenčík, a po celý zbytek dne si mohly spoluobčané celou budovu prohlédnout. Odpoledne zástupci hasičů položily věnec na místním hřbitov a uctily památku všech členů co již nejsou mezi námi. pokračování…

Zpráva jednatele

Zpráva jednatele na výroční valné hromadě konané dne 9.1.2010

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice má ke dni 31.12.2009 93 členů, z toho je jeden čestný, 8 přispívajících, 49 činných a 35 mladých hasičů a dorostenců. Z celkového počtu je 65 mužů a chlapců a 28 žen a dívek.

Z těchto počtů vyplývá, že se náš Sbor oproti loňsku rozrostl. Je to hlavně díky zaregistrování nových členů, mladých hasičů, se kterými se už asi rok pracuje. Výsledky se ale nedostavují tak jak bychom si představovali.

pokračování…

Pozvánka na Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice Vás srdečně zve na IX. Hasičský ples, který se koná 30.ledna 2010 v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka. Vystoupení taneční skupiny, bohatá tombola, hasičská večeře.

Vstup pouze ve společenském oděvu.

Vstupné 80 Kč, místenka 20 Kč.

Předprodej vstupenek 29. ledna 2010 od 17. do 19. hodin v hasičské zbrojnici.

VIII. Hasičský ples

V sobotu 31. ledna 2009 proběhl již osmý Hasičský ples. V zaplněném sále místní Sokolovny se o zábavu postarala taneční skupina Desorient a k tanci hrála dechová kapela Lácaranka. Během večera byla v prodeji bohatá tombola,  hasičská večeře a v neposlední řadě také něco na „uhašení“ žízně. Všichni kdo přišli tak se dobře  bavili. Na některé fotografie se můžete podívat zde. Děkujeme také všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly.

pokračování…

110 let hasičů v Šitbořicích

Ve dnech 10. – 11. května 2008 se uskutečnila oslava 110 let od založení Dobrovolné jednoty hasičské (tak zněl původní název). Při této slavnostní události bylo slavnostně posvěceno nové zásahové vozidlo, které jsme obdrželi koncem roku 2007 a nový slavnostní prapor. Autorem návrhu je Ing. Josef Zelinka.

V sobotu byl v hasičské zbrojnici Den otevřených dveří a odpoledne pak na místním hřbitově byla uctěna památka všech zemřelých hasičů. Večer pak proběhla slavnostní schůze, kde bylo zhodnoceno dosavadních 110 let a předány ocenění a vyznamenání.

pokračování…

Hasičský ples

Dne 2. února 2008 se uskutečnil již VII Hasičský ples v místní Sokolovně. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Lácaranka. Během večera jsme mohli vidět vystoupení mažoretek skupiny „Desorient“. Byla připravena také bohatá tombola. Celková účast byla kolem třistapadesáti lidí. Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu plesu a všem kdo přispěli darem do tomboly.