Důležité informace pro Vás

Důležitá čísla tísňového volání


112 – Jednotné evropské číslo

Číslo je převážně určeno k oznámení mimořádné události kde je předpoklad, že ji bude řešit více složek Integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotní záchranná služba, policie). Jsou to zejména dopravní nehody se zraněním, požáry obytných budov, letecké nehody a jiné. Dále je určeno pro občany, kteří se nevzpomenou na národní číslo tísňového volání a pro cizince pobývající v ČR.

150 – Hasiči

Toto číslo je určeno k oznámení požáru, dopravní nehody, živelné pohromy, záplavy, různých havárií a všech událostí kde je zapotřebí hasičů.

155 – Zdravotní záchranná služba

Číslo se používá při událostech kdy je potřeba přivolat rychlou zdravotní pomoc.

.

158 – Policie ČR

Číslo Policie ČR vytáčejte při narušení pořádku, pro oznámení trestného činu, dopravní nehoda (při potřebě šetření policií), přepadení apod.

Varování a vyrozumění obyvatelstva

V naší obci se pro varování a vyrozumění obyvatel využívá rotační siréna umístěná na hasičské zbrojnici a současně se spouští signál v místním rozhlase. Na území ČR se používají tři signály a to:

 1. požární poplach
 2. všeobecná výstraha
 3. zkušební tón

Po zaznění tónu v místním rozhlase zazní verbální informace, která může být:

 1. zkouška sirén
 2. požární poplach
 3. konec poplachu
 4. všeobecná výstraha
 5. radiační havárie
 6. chemická havárie
 7. nebezpečí zátopové vlny

Zkušební tón

Zaznívá první středu v měsíci ve 12 hodin a je to nepřerušovaný 140 sekund dlouhý tón.

.

.

.

Požární poplach

Slouží pro svolání jednotky dobrovolných hasičů. Je to 60 sekund dlouhý tón. Motor sirény je 25 sekund zapnutý, 10 sekund vypnutý a 25 sekund zapnutý. V rozhlasu se střídá tón 200 Hz a 400 Hz v intervalu dvou sekund a je celkem 60 sekund dlouhý.

.

.

.

Všeobecná výstraha

Vyhlašuje se v případě kdy došlo nebo může dojít k mimořádné události. Je to jediný platný tón pro varování obyvatelstva. Tón je kolísavý 140 sekund dlouhý. Motor sirény je 4 sekundy zapnutý a 3 sekundy vypnutý. V rozhlase kolísá tón ve stejném intervalu 180 Hz a 400Hz.

.

.

.

Po vyhlášení signálu všeobecná výstraha by se obyvatelé měli řídit těmito pravidly:

 • zachovat klid a rozvahu
 • okamžitě začít sledovat sdělovací prostředky nebo místní rozhlas a řídit se poskytovanými informacemi
 • řídit se pokyny zasahujících složek
 • v případě nutnosti si připravit evakuační zavazadlo

Obsah evakuačního zavazadla:

 • osobní doklady, psací potřeby, peníze, cennosti, důležité smlouvy
 • léky a zdravotní pomůcky
 • náhradní prádlo, obuv a pláštěnka
 • přenosné rádio, náhradní baterie a svítilna
 • spací pytel nebo přikrývka
 • toaletní a hygienické potřeby
 • nůž, šití, jídelní miska, láhev s pitnou vodou, příbor, otvírač na konzervy a pod.
 • základní trvanlivé potraviny na 2-3 dny

Toto zavazadlo, kufr nebo batoh je vhodné označit visačkou se jménem a adresou.

Při evakuaci nezapomeňte doma vypnout všechny elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazáků) a zastavit přívod vody a plynu.

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře jsou uzavřeny.