Výlet do švýcarské obce Dinhard 2010-3.díl

Z malé vesnické palírny jsme se pěšky přesunuli do hasičské zbrojnice, kde se pro nás připravovalo posezení a pohoštění. Naši přátelé hasiči nám jen tak neoficiálně předvedli  svoji techniku a vybavení hasičárny, ale větší důraz byl spíš kladen na přátelské posezení a klidné zakončení této družební návštěvy.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Výlet do švýcarské obce Dinhard 2010-2.díl

Ani jsme si nestihli vybalit zavazadla a u našeho „hotelu“ už stálo připravené taxi – hasičská dodávka, která  nás dopravila na místní vlakové nádraží, kterému jsme důvěrně říkali švýcarské Sokolnice. Odtud následoval odjezd vlakem do asi 40 km vzdáleného města Zürich, který jsme si za pomocí našich dvou průvodců Martina a Rouse se zájmem prohlédli i když byl už pozdní večer. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Výlet do švýcarské obce Dinhard 2010-1.díl

Ve dnech 2-5. září letošního roku se uskutečnila návštěva šitbořických hasičů v družební obci Dinhard. Do 1000 km vzdáleného Švýcarska vyrazilo 2. září 7 členů hasičského sboru a nezbytný tlumočník Václav Nečas ml. protože jazykové znalosti nás hasičů jsou velice špatné.

Před samotnou návštěvou Dinhardu jsme se zastavili v Rakouské vesnici St. Michael, kde se nachází vyhlášené lyžařské středisko, které již spousta Šitbořáků navštívila při zimní či letní dovolené. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Požár sila v Hustopečích

Ve čtvrtek 4.11.2010 ve 23.26 hodin jsme vyjížděli na požár sila v Hustopečích. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a celkem zasahovaly 4 profesionální a 7 dobrovolných jednotek požární ochrany. Jednalo se o požár dopravníku a technologie čištění zrna v 10. nadzemním podlaží a jednotky zasahovaly v dýchacích přístrojích.

Více na http://breclavsky.denik.cz/pozary/ohen-znicil-technologii-sila-a-slunecnicova-semena.html

Print Friendly, PDF & Email

Taktické cvičení

V pátek 1.10.2010 v 10.00 vyslalo KOPIS naši jednotku na požár skladovacích prostor firmy Linden v Hustopečích na ul. Žižkova. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 MAN v počtu 1+5. Jednalo se o taktické cvičení.

Po příjezdu na místo byla celá jednotka i s vozidlem odeslána na 1. úsek a na pokyn velitele úseku se všech 6 členů vybavilo vzduchovými dýchacími přístroji. 2 členové byli určeni k vystřídání hasičů u proudu uvnitř skladu z prostoru kompresorovny, další 2 členové byli odesláni na 2. úsek kde vystřídali hasiče u proudu uvnitř budovy. Po lokalizaci požáru byli poslední 2 členové určeni na aplikaci střední pěny pomocí proudnice v prostoru kompresorovny a skladu. Po ukončení cvičení se jednotka vrátila zpět na základnu.

Print Friendly, PDF & Email

Závody ve Slavonicích

21. a 22. srpna náš sbor navštívil naše kamarády ve Slavonicích,kde jsme se zúčastnili letošní první soutěže požárních družstev. Ze sedmi družstev jsme se umístili na 3. místě. Odpoledne jsme si ještě byli prohlídnou okolní bunkry s výstavou zbraní z 2. světové války. Sobotu jsme završili večerní zábavou u hasičské zbrojnice. V neděli při cestě domů jsme si ještě prohlídli zříceninu hradu Cornštejn u Vranovské přehrady a nově zbudovanou rozhlednu Rumburak ze které je nádherný výhled na okolí Vranovské přehrady.  Na fotky se můžete podívat zde.

Antonín Kaňa – velitel SDH

Print Friendly, PDF & Email

Požár rodinného domu

V sobotu 21.8.2010 v 10.22 jsme byli povoláni na požár rodinného domu v Kurdějově. Dům byl těsně před kolaudací a již celý vybavený. Při příjezdu vycházel kouř z odvětrávací mřížky umístěné podél střechy. Jednalo se o přízemní novostavbu rodinného domu s rovnou střechou a skryté ohnisko bylo v izolaci, v prostoru mezi střechou a stropem. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Požár bývalého statku

sdhDne 17.7.2010 ve 22.01 jsme vyjížděli na požár bývalého statku v Těšanech vedle restaurace Korok. Jednotka vyjela s technikou CAS 20 Man a TA Opel  Frontera. Na místo požáru jsme přijeli v pořadí třetí po jednotkách JSDH Těšany a Moutnice. Celkem na místě události zasahovalo 10 dobrovolných a profesionálních jednotek.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Ukázky hasičů a Policie ČR

Dne 1.6. a 7.6.2010 jsme společně s Policií ČR navštívili místní základní a mateřskou školu abychom předvedli dětem a žákům naše vybavení, něco jim popovídali o bezpečnosti a zdraví a o naší práci. Předvedli jsme dětem veškerou naši výstroj a výzbroj a děti se podívali do automobilů. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Květnová brigáda

V průběhu měsíce května 2010 jsme pracovali na zpevnění plochy za hasičskou zbrojnicí. Tento  prostor je využíván pro volné chvíle a je zde také sušák na hadice. Plocha byla částečně zatravněná a při nepříznivém počasí jsme tam šlapali v blátě. Při věšení na sušák se hadice ještě mnohdy zablátily. V okolí je několik stromů a udržet vše v čistotě také nebylo snadné. Celou plochu jsme proto zpevnili štěrkem a na něj položili chodníkovou dlažbu.

Print Friendly, PDF & Email

Dětské závody v Šitbořicích

V neděli 13.6.2010 na místním fotbalovém hřišti proběhly dětské závody „O pohár velitele sboru SDH“ ve štafetě a požárním útoku. Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 sborů včetně našeho. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Poznávací výlet

hrad HelfštýnV sobotu 29.5.2010 jsme vyrazili za poznáváním krás Moravy.

Již v ranních hodinách jako mnohočetná skupina výletníků jsme se nechali odvézt naším velmi zkušeným panem řidičem Radkem do města Lipník nad Bečvou. Zde nás čekala prohlídka historického města,  kde jsme zhlédli spoustu pěkných památek.  Počasí nám přálo a proto jsme pokračovali v naplánovaném programu. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Statistika našich výjezdů 2009

Za celý rok 2009 jsme vyjížděli celkem k 10-ti zásahům a z toho bylo 9 požárů a jedna letecká nehoda.

Jedná se o každoroční průměrný počet zásahů. Snad jedinou výjimkou byla neobvyklá letecká nehoda v obci Nikolčice kde při přistávacím manévru spadl malý vrtulník. Členům posádky se naštěstí nic nestalo.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Policie a hasiči na návštěvě v mateřské škole.

Dne 20.4.2010 jsme společně s Policií ČR byli na návštěvě za dětmi v mateřské škole v Křepicích. S dětmi jsme si povídali o naší práci a předvedli jsme jim nějaké naše vybavení. Na závěr si děti vyzkoušely zastříkat s vodou.

Print Friendly, PDF & Email

Systém varovných SMS

V těchto měsících probíhá informační kampaň Jihomoravského kraje za zapojení občanů do komunikačního, varovného a vyrozumívacího systému. Cílem této kampaně je, aby byl do tohoto systému zapojen minimálně jeden rodinný příslušník, který bude následně schopen ochránit svoje blízké. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Požární ochrana očima dětí 2010

Tak jak tomu bývá každý rok, tak i letos vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska soutěž  pro děti, žáky a mládež do věku 18-ti let v rámci školské i mimo školské v oblasti požární ochrany. Soutěž je organizována pro mateřské školy, základní školy, speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnázia, střední školy, učiliště, sbory dobrovolných hasičů, skautské oddíly, domy dětí a mládeže a jiné.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Zpráva jednatele

Zpráva jednatele na výroční valné hromadě konané dne 9.1.2010

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice má ke dni 31.12.2009 93 členů, z toho je jeden čestný, 8 přispívajících, 49 činných a 35 mladých hasičů a dorostenců. Z celkového počtu je 65 mužů a chlapců a 28 žen a dívek.

Z těchto počtů vyplývá, že se náš Sbor oproti loňsku rozrostl. Je to hlavně díky zaregistrování nových členů, mladých hasičů, se kterými se už asi rok pracuje. Výsledky se ale nedostavují tak jak bychom si představovali.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Pozvánka na Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice Vás srdečně zve na IX. Hasičský ples, který se koná 30.ledna 2010 v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka. Vystoupení taneční skupiny, bohatá tombola, hasičská večeře.

Vstup pouze ve společenském oděvu.

Vstupné 80 Kč, místenka 20 Kč.

Předprodej vstupenek 29. ledna 2010 od 17. do 19. hodin v hasičské zbrojnici.

Print Friendly, PDF & Email