Požární ochrana očima dětí 2010

Tak jak tomu bývá každý rok, tak i letos vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska soutěž  pro děti, žáky a mládež do věku 18-ti let v rámci školské i mimo školské v oblasti požární ochrany. Soutěž je organizována pro mateřské školy, základní školy, speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnázia, střední školy, učiliště, sbory dobrovolných hasičů, skautské oddíly, domy dětí a mládeže a jiné.

V Šitbořicích se zúčastnily děti z klubu Mikeš, mateřské školy a základní školy. Nikolčické děti ze základní školy a dále základní škola Křepice. Soutěž má dvě části a to literární a výtvarnou a probíhá v několika věkových kategoriích.

kategorie ve výtvarné části:

 • M1 – mladší děti do 5-ti let
 • M2 – starší dětí od 5-ti let do ukončení docházky do mateřské školy
 • ZŠ 1 – žáci 1. a 2. ročníku základní školy
 • ZŠ 2 – žáci 3.-5. ročníku základní školy
 • ZŠ 3 – žáci 6. a 7. ročníku základní školy
 • ZŠ 4 – žáci 8. a 9. ročníku základní školy, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií
 • K1 – žáci 5.-8. ročníků osmiletých gymnázií, 3.-6. ročníků šestiletých gymnázií, 1.-4. ročníků čtyřletých gymnázií, střední školy a odborné učiliště.
 • K2 pro děti a mládež s více tělesnými vadami

Obsahové zaměření:

Vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s otevřeným ohněm a s hořlavinami. Nebezpečné hry dětí se zápalkami, pomoc hasičů při požáru, při dopravních nehodách, při živelných pohromách a při haváriích. Zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.

Hodnocení:

Tři nejlepší výtvarné a tři nejlepší literární práce v dané kategorii postupují do dalšího kola. Kola jsou čtyři a to:

 1. základní kolo
 2. okresní kolo
 3. krajské kolo+ hl. město Praha
 4. republikové kolo

Vyhodnocení základního kola výtvarných prací.

Celkem se zúčastnilo 86 dětí.

.

Kategorie M 1

Alžběta Rozsívalová

1. místo

Alžběta Rozsívalová

klub Mikeš

.

Soňa Přibylová

2.místo

Soňa Přibylová

klub Mikeš

.

Lenka Burešová

3.místo

Lenka Burešová

klub Mikeš

.

Kategorie M 2

Kateřina Drabálková

1.místo

Kateřina Drabálková

MŠ Šitbořice

.

Sára Němečková

2.místo

Sára Němečková

MŠ Šitbořice

.

Simona Tihlaříková

3.místo

Simona Tihlaříková

MŠ Šitbořice

.

Kategorie ZŠ 1

Lucie Palánová

1.místo

Lucie Palánová

ZŠ Šitbořice

.

Filip Dvořák

2.místo

Filip Dvořák

ZŠ Šitbořice

.

Zuzana Přibylová

3.místo

Zuzana Přibylová

SDH Šitbořice

.

Kategorie ZŠ 2

Tomáš Lengál

1.místo

Tomáš Lengál

ZŠ Šitbořice

.

Nikola Kleinová

2.místo

Nikola Kleinová

ZŠ Šitbořice

.

Daniela Strouhalová

3.místo

Daniela Strouhalová

ZŠ Křepice

.

Kategorie ZŠ 3

Nikole Vágnerová

1.místo

Nikole Vagnerová

ZŠ Šitbořice

.

Anežka Kaňová

2.místo

Anežka Kaňová

ZŠ Šitbořice

.

Zbyněk Nečas

3.místo

Zbyněk Nečas

ZŠ Šitbořice

.

Kategorie K 1

Klára Halasová

1.místo

Klára Halasová

klub Mikeš

.

.

Všem dětem, které se zúčastnily děkujeme.


Print Friendly, PDF & Email
Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.