SDH

Členská základna

Sbor má k 31.12.2014 celkem 74 členů a z toho je:

 • 44 mužů a chlapců
 • 17 žen a dívek
 • 7 členu ve věku 6 – 14 let
 • 6 členů ve věku 15 – 17 let

Náš zvolený výbor je:

 • starosta SDH – Miroslav Vahala
 • zástupce starosty SDH –  Leopold Konečný
 • velitel SDH – Jiří Nevídal
 • zástupce velitele SDH – Antonín Kaňa
 • jednatel – Stanislav Hanák
 • hospodář – Jaroslav Hanák
 • hlavní strojník – Jiří Kaňa st.
 • referent mládeže – Zdeněk Přibyl
 • kronikář – Miroslav Vahala
 • referentka žen – Martina Přibylová
 • kulturní referent – Jan Klein
 • člen výboru – Ing. Martin Červenka
 • člen výboru – Václav Peštál
 • člen výboru – Zdeněk Fiala
 • předseda kontrolní a revizní rady – Vít Urbánek
 • člen kontrolní a revizní rady – Karel Urbánek
 • člen kontrolní a revizní rady – Jiří Urbánek
 • delegát SDH – Miroslav Vahala
 • delegát SDH – Martina Přibylová

Komentáře jsou uzavřeny.