Zásahové družstvo

Velitel jednotky

1. Jiří Nevídal

Velitelé družstev

1. Antonín Kaňa

2. Martin Konečný

4. Jaroslav Hanák

5. Vít Urbánek

Strojníci

1. Jiří Kaňa

2. Jan Klein

3. Michal Bureš

4. Antonín Karmasin

Hasiči

1. Leopold Konečný

2. Miroslav Vahala

3. František Konečný

4. Petr Tihlařík

5. Václav Peštál

6. Zdeněk Přibyl

7. Jiří Urbánek

8. Martin Červenka

9. Martin Matýšek

10. Tomáš Kurdiovský

11. Lukáš Ryzý

 

Komentáře jsou uzavřeny.