Zásahové družstvo

Velitel jednotky

1. Jiří Nevídal

Velitelé družstev

1.  Antonín Kaňa
2. Vít Urbánek
3. Jaroslav Hanák
4. Martin Konečný

 

Strojníci

1. Jiří Kaňa
2. Jan Klein
3. Michal Bureš
4. Antonín Karmasin

Hasiči

1. Miroslav Vahala
2. Václav Peštál
3. Zdeněk Přibyl
4. Karel Urbánek
5. Jiří Urbánek
6. Petr Tihlařík
7. Ing. Martin Červenka
8. Martin Matýšek
9. Leopold Konečný

Komentáře jsou uzavřeny.