Soutěž mladých hasičů v Šitbořicích

Srdečně Vás zveme na soutěž mladých hasičů v kategorii mladší a starší žáci, která proběhne v neděli 10.6.2018 na místním fotbalovém hřišti. Začátek soutěže je v 10 hodin.

Propozice a přihláška jsou ke stažení zde.

XVII. Hasičský ples – sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly na ples.

OBEC ŠITBOŘICE

NOEL s.r.o. – Hodonín

ELEKTROINSTALACE René Dvořák – Šitbořice

Masérské, rekondiční a regenerační služby Urbánková – Brno

Společenský dům ORLOVNA – Šitbořice

PRAMOS – Šitbořice

ZAHRADNÍK s.r.o. – Brno

ZEMAX – Šitbořice

HILTI – Brno

POHOSTINSTVÍ U Kašparů – Šitbořice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ – Šitbořice

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Šitbořice

SVAZ VČELAŘŮ – Šitbořice

AUTODOPRAVA Milan Němeček – Šitbořice

AUTOOPRAVNA Milan Lejska – Šitbořice

ZÁMEČNICTVÍ Kosina Lengál – Šitbořice

IVK Svět nářadí – Hustopeče

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kolové

AUTOŠKOLA Mrázová (Vítková) & Ondrůj – Klobouky

BRNĚNKA Tomáš Franěk – Šitbořice

GLANIS Pekařství a cukrářství – Brno

VÁHY Zeman – Brno

MOS – Šitbořice

Jarmila Cagášková Limfodrenáže Orlovna– Šitbořice

VZDUCHOTECHNIKA & KLIMATIZACE Klimeš Z. – Šitbořice

SADY CZ s.r.o. – Nosislav

ANDREA LENGÁLOVÁ – Šitbořice

ELAKOV Production – Nosislav

POLYPLAST s.r.o. – Boleradice

Suchá výstavba Galuška – Šitbořice

Jan Duba – Šitbořice

O plucárek Štengaru

SDH Šitbořice Vás srdečně zvou na soutěž hasičů v požárním výjezdu

O plucárek Štengaru

Memoriál Zdeňka Fialy

Soutěž se koná v sobotu 15. července 2017 na hřišti za sokolovnou

Kategorie: muži do 40 let, starší hasiči nad 40 let a ženy, 7 členů družstva

Časový plán: 13:00-13:30 příjezd

13:45 nástup

14:00 zahájení soutěže

pokračování…

Hasičský ples 2016

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly na ples.

NOEL s.r.o.Hodonín

PRAMOS – Šitbořice

ZAHRADNÍK s.r.o. – Brno

1. CHODSKÝ PIVOVÁREK – Šitbořice

ZEMAX – Šitbořice

OHL Železniční stavitelství – Brno

POHOSTINSTVÍ U Kašparů – Šitbořice

POHOSTINSTVÍ Lesner – Šitbořice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ – Šitbořice

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – Šitbořice

SVAZ VČELAŘŮ – Šitbořice

ELEKTROINSTALACE René Dvořák – Šitbořice

AUTODOPRAVA Němeček M. – Šitbořice

KLEMPÍŘSTVÍ Lejska J. – Šitbořice

ZÁMEČNICTVÍ Kosina Lengál – Šitbořice

IVK Svět nářadí – Hustopeče

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kolové

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kopané

AUTOŠKOLA Mrázová (Vítková) & Ondrůj – Klobouky

BRNĚNKA Franěk T. – Šitbořice

GLANIS Pekárna a cukrárna – Brno

VÁHY Zeman – Brno

MOS – Šitbořice

SONNENTOR s.r.o. – Čejkovice

VZDUCHOTECHNIKA & KLIMATIZACE Klimeš Z. – Šitbořice

SADY CZ s.r.o. – Nosislav

ANDREA LENGÁLOVÁ – Šitbořice

Zde se můžete podívat na fotky z předávání cen.

Požární ochrana očima dětí 2014

Požární ochrana očima dětí 2014

Také letos jsme se zapojili do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Uspořádali jsme základní kolo, do kterého se zapojila především místní ZŠ, které bychom tímto chtěli velice poděkovat za ochotu. Dále se zúčastnili mladí hasiči a děti z klubu Mikeš. Všem ještě jednou moc děkuji za snahu a pečlivou práci.

Letos se zapojilo 105 dětí, ale prací bylo mnohem více, protože některé děti namalovaly několik obrázků.

Práce jsme rozdělili do kategorií ,vyhodnotili 3 nejlepší v každé kategorii a odeslali do okresního kola. Loni děti z naší ZŠ dosáhly v okresním kole výborných výsledků a doufejme, že tomu tak bude i letos. pokračování…

Přehled výjezdů v roce 2014

V letošním roce jsme zasahovali již u 7 událostí a to:

21.1. – Požár dřeva u garáže-Šitbořice

22.1. – Odstranění spadlého stromu. Silnice Šitbořice-Diváky

5.2. – Požár RD-Těšany

2.4. – Požár černé skládky-Kurdějov

2.4. – Požár trávy-Kurdějov

4.4. – Požár černé skládky-Kurdějov

19.4. – Požár hnojiště-Křepice

Přehled zásahů za rok 2013

 

Za celý rok rok 2013 jsme vyjížděli celkem ke 14 událostem. Proti roku 2012 je to pokles o 10 zásahů.

Částečně je tento pokles zapříčiněn změnou poplachového plánu kraje-již nevyjíždíme do katastrálního území Klobouk u Brna.

Ze všech zásahů jsme zasahovali jednou u dopravní nehody, u 4 technických pomocí  a 9 požárů.

Tak jako v roce 2012 jsme zasahovali v Šitbořicích u pěti událostí a to u třech požárů trávy nebo strniště, jednoho požáru osobního automobilu a jednou jsme čerpali vodu.

pokračování…

Slavnostní otevření nové garáže

     V letošním roce je tomu 115 let, co byla u nás v Šitbořicích založena Dobrovolná jednota hasičská. K tomuto výročí se nám podařilo dokončit jeden ze závazků o kterém se již řadu let hovořilo a v jehož realizaci jsme už ani nedoufali. Ke stávající hasičské zbrojnici byla přistavěna v pořadí již třetí garáž, která nám umožní veškerou techniku, ať již historickou, nebo i tu nejnovější důstojně zaparkovat a uložit. Na stavbě této garáže odpracovali členové hasičského sboru stovky hodin a provedli veškeré práce na které jejich síly a um stačily. Práce, které jsme pro jejich náročnost již nezvládli sami byly najmuty vesměs místní firmy – kopání základů J.Vinčar ml., střecha – J.Košvica, fasáda – firma ABACUS Hustopeče, venkovní výmalba – J.Kaňa. Největší zásluhy na vybudování této přístavby však má náš zřizovatel Obec Šitbořice, který do této stavby investoval 1 600 000 Kč.

    Stavba byla zahájena v září roku 2012 a dokončena a slavnostně otevřena byla 12.-13.října letošního roku. Tohoto slavnostního otevření se zúčastnila celá řada hostů – pozvání přijali naši kolegové z družební obce Dinhartd, starostové Nikolčic a Kurdějova (obci, kde naše jednotka zajišťuje požární dohled a dozor), zástupce okresního velitele hasičů p. Miroslav Adámek z Velkých Pavlovic, členové obecního zastupitelstva v čele se starostou obce p. Antonínem Lengálem a další hosté. Po přestřižení pásky, kterou provedli starosta obce Šitbořice, starosta hasičů Šitbořice a velitel hasičů z Dinhartdu, následovala prohlídka nové garáže a již stávající budovy a představení našeho plánu, jak bude vypadat nové rozmístění techniky a materiálu. Protože při stavbě této nové garáže byl vykácen jeden vzrostlý strom, byly vedle nové garáže vysázeny dva stromy nové. Této činnosti se ujali symbolicky zástupci hasičů z Dinhartdu a ze Šitbořic. Po této akci proběhla veřejná slavnostní schůze, kde byla při příležitosti 115 let trvání SDH předána vyznamenání členům a poděkování zástupcům obce za jejich pomoc a finanční podporu našeho sboru. Tato pomoc je hasiči vnímána, jako vellká důvěra a zavazuje nás k tomu, abychom byli, co nejlépe připraveni včas a dobře pomoci našim spoluobčanům tam, kde je třeba, ikdyž každý doufá, že nebude naši pomoc nikdy potřebovat. V neděli v dopoledních hodinách naší nové garáži požehnal otec Jiří Topenčík, a po celý zbytek dne si mohly spoluobčané celou budovu prohlédnout. Odpoledne zástupci hasičů položily věnec na místním hřbitov a uctily památku všech členů co již nejsou mezi námi. pokračování…

Zpráva jednatele

Zpráva jednatele na výroční valné hromadě SDH Šitbořice dne 7.1.2012

Sbor Dobrovolných Hasičů Šitbořice má v centrální evidenci ke dni 1.1.2012 81 členů. Z celkového počtu je 57 mužů a chlapců a 24 žen a dívek. Také máme jednoho čestného člena. V loňském roce jsme do našich řad přijali jednoho nového člena a pěti bylo členství ukončeno. Oproti předcházejícímu období se členská základna o čtyři členy zmenšila. pokračování…

Jaká je budoucnost hasičů?

Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu hasičů

převzato ze stránek osh

   Rozhovor v Haló novinách s předsedou Odborového svazu hasičů o dopadech střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 do rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR. pokračování…

Zpráva jednatele

Zpráva jednatele za rok 2010

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice má ke dni 1.1.2011 86 členů z toho je jeden čestný, 7 přispívajících, 50 činných a 28 mladých hasičů a dorostenců. Z celkového počtu je 59 mužů a chlapců a 27 žen a dívek. V loňském roce jsme do našich řad přijali 7 nových členů a patnácti bylo členství ukončeno. O proti předcházejícímu období se členská základna o 7 členů zmenšila. pokračování…

Statistika našich výjezdů 2009

Za celý rok 2009 jsme vyjížděli celkem k 10-ti zásahům a z toho bylo 9 požárů a jedna letecká nehoda.

Jedná se o každoroční průměrný počet zásahů. Snad jedinou výjimkou byla neobvyklá letecká nehoda v obci Nikolčice kde při přistávacím manévru spadl malý vrtulník. Členům posádky se naštěstí nic nestalo.

pokračování…

Systém varovných SMS

V těchto měsících probíhá informační kampaň Jihomoravského kraje za zapojení občanů do komunikačního, varovného a vyrozumívacího systému. Cílem této kampaně je, aby byl do tohoto systému zapojen minimálně jeden rodinný příslušník, který bude následně schopen ochránit svoje blízké. pokračování…