Požár osobního automobilu

Na Štědrý den ve 21.55 byla naše jednotka povolána na požár osobního automobilu na ulici U Cihelny v Šitbořicích.

Vozidlo stálo před domem a požár byl v přední části. Ještě před naším příjezdem bylo vozidlo uhašeno pohotovými občany. Příčina vzniku požáru je v šetření. Na místě zasahovala také jednotka z PS Hustopeče a Policie ČR.

Print Friendly, PDF & Email

Slavnostní otevření nové garáže

     V letošním roce je tomu 115 let, co byla u nás v Šitbořicích založena Dobrovolná jednota hasičská. K tomuto výročí se nám podařilo dokončit jeden ze závazků o kterém se již řadu let hovořilo a v jehož realizaci jsme už ani nedoufali. Ke stávající hasičské zbrojnici byla přistavěna v pořadí již třetí garáž, která nám umožní veškerou techniku, ať již historickou, nebo i tu nejnovější důstojně zaparkovat a uložit. Na stavbě této garáže odpracovali členové hasičského sboru stovky hodin a provedli veškeré práce na které jejich síly a um stačily. Práce, které jsme pro jejich náročnost již nezvládli sami byly najmuty vesměs místní firmy – kopání základů J.Vinčar ml., střecha – J.Košvica, fasáda – firma ABACUS Hustopeče, venkovní výmalba – J.Kaňa. Největší zásluhy na vybudování této přístavby však má náš zřizovatel Obec Šitbořice, který do této stavby investoval 1 600 000 Kč.

    Stavba byla zahájena v září roku 2012 a dokončena a slavnostně otevřena byla 12.-13.října letošního roku. Tohoto slavnostního otevření se zúčastnila celá řada hostů – pozvání přijali naši kolegové z družební obce Dinhartd, starostové Nikolčic a Kurdějova (obci, kde naše jednotka zajišťuje požární dohled a dozor), zástupce okresního velitele hasičů p. Miroslav Adámek z Velkých Pavlovic, členové obecního zastupitelstva v čele se starostou obce p. Antonínem Lengálem a další hosté. Po přestřižení pásky, kterou provedli starosta obce Šitbořice, starosta hasičů Šitbořice a velitel hasičů z Dinhartdu, následovala prohlídka nové garáže a již stávající budovy a představení našeho plánu, jak bude vypadat nové rozmístění techniky a materiálu. Protože při stavbě této nové garáže byl vykácen jeden vzrostlý strom, byly vedle nové garáže vysázeny dva stromy nové. Této činnosti se ujali symbolicky zástupci hasičů z Dinhartdu a ze Šitbořic. Po této akci proběhla veřejná slavnostní schůze, kde byla při příležitosti 115 let trvání SDH předána vyznamenání členům a poděkování zástupcům obce za jejich pomoc a finanční podporu našeho sboru. Tato pomoc je hasiči vnímána, jako vellká důvěra a zavazuje nás k tomu, abychom byli, co nejlépe připraveni včas a dobře pomoci našim spoluobčanům tam, kde je třeba, ikdyž každý doufá, že nebude naši pomoc nikdy potřebovat. V neděli v dopoledních hodinách naší nové garáži požehnal otec Jiří Topenčík, a po celý zbytek dne si mohly spoluobčané celou budovu prohlédnout. Odpoledne zástupci hasičů položily věnec na místním hřbitov a uctily památku všech členů co již nejsou mezi námi. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Ukázky ve školkách

16.4. a 22.5. jsme zajeli do školky v Divákách a Nikolčicích. Dětem jsme ukázali naši cisternu, veškerou výbavu a povídali jsme si o naší práci. Společně s námi se ukázky zúčastnili také policisté Policie ČR.

Na fotky z Nikolčic se můžete podívat zde a fotky z Divák najdete zde.

Print Friendly, PDF & Email

Požární ochrana očima dětí 2013

Jako každý rok, tak i letos proběhla soutěž Požární ochrana očima dětí.

Soutěž je organizována pro zařízení školská-mateřské školy, základní školy, speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnazia, střední školy, učiliště.
mimoškolská– sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.
Soutěž má dvě části:
1. literární
2. výtvarnou
a probíhá v několika věkových kategoriích.
Print Friendly, PDF & Email

Přehled našich výjezdů za rok 2012

Za celý rok 2012 došlo k nárustu počtu výjezdů naší jednotky. Celkem se jednalo o 24 výjezdů.

Z toho bylo 19 požárů, 2 plané poplachy, 1 technická pomoc, 1 prověřovací cvičení a 1 taktické cvičení.

Nejtěžší zásah proběhl v květnu při požáru lesa v Bzenci. Na tomto požáru jsme byli celý den a zásah to byl velmi náročný.

Nejvíce výjezdů bylo na požáry trávy. To lze přičíst k nebývale nízkým úhrnům srážek během roku.

Print Friendly, PDF & Email