Zpráva jednatele

Zpráva jednatele na výroční valné hromadě konané dne 9.1.2010

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice má ke dni 31.12.2009 93 členů, z toho je jeden čestný, 8 přispívajících, 49 činných a 35 mladých hasičů a dorostenců. Z celkového počtu je 65 mužů a chlapců a 28 žen a dívek.

Z těchto počtů vyplývá, že se náš Sbor oproti loňsku rozrostl. Je to hlavně díky zaregistrování nových členů, mladých hasičů, se kterými se už asi rok pracuje. Výsledky se ale nedostavují tak jak bychom si představovali.

Je to mimo jiné způsobeno množstvím zájmů a možností dnešních dětí což se projevuje nestálostí družstev, například někteří z těch co se přihlásili před rokem, přestali na schůzky chodit už v létě a nevíme jestli je tady ještě někdy uvidíme. Takže na zahájení okresního kola Hry plamen jsme jen tak tak sestavili jedno družstvo starších a jedno mladších. To znamená, že vysoké číslo na začátku zprávy je jen relativní, nevýhodou je členský poplatek který odvést musíme. Přes všechny potíže však věříme, že se nám práce s dětmi bude dařit a že si mládež udržíme. Prozatím se vždy podařilo alespoň část mladých hasičů dovést až k dorostu a mužstvu, proto děláme spolu s vedoucími mládeže vše proto, aby se to podařilo i v budoucnu.

Hlavním úkolem Sboru je však činnost zásahového družstva. Tak jako jiné roky se pracuje na údržbě techniky, v závěru roku to bylo hlavně na dvou vozidlech Opel a Wolswagen, která se k nám dostala zvláště zásluhou pana Červenky, který nám pomáhá i v mnoha dalších věcech co se týká výcviku a techniky. Zásahová jednotka se v tomto roce mimo jiné zacvičovala na dvou akcích ve slaňování a zúčastnila se i dalších cvičení, školení a zásahů.

Celý Sbor dále pracoval na již skoro tradičních akcích jako je Hasičský ples nebo Martinské hody. K nim v začátku roku přibyla i Obecní zabijačka kde jsme ve spojení s místními rybáři rovněž obstály. Další akcí byla účast na zabezpečení Rallye Agrotec Hustopeče na níž navazovala příprava a soutěž Mladých hasičů, kterou už také několik let pravidelně pořádáme a které bychom se nechtěli vzdát tak jako soutěže dospělých, i když účast také není příliš vysoká.

Smutnou událostí bylo úmrtí našeho dlouholetého člena pana Silvestra Vozdeckého jehož památku jsme uctili uniformovanou přítomností našich členů na posledním rozloučení.

Pro utvrzení kolektivu a rodinných příslušníků jsme uspořádali jednodenní zájezd který se vydařil a v tomto roce už plánujeme další. Dalším plánem pro tento rok je i návštěva hasičů v Dinhardu ve Švýcarsku, Ti nás navštívili naposledy v roce 2008 a také loni se zastavili na krátké ukázce naší techniky. My bychom je na oplátku navštívili někdy v druhé polovině roku.

V loňském roce se dožil významného životního jubilea osmdesáti pěti let náš dlouholetý člen, který dlouhá léta pracoval ve Sboru na funkcích velitel a starosta pan Oldřich Konečný. Tak jako na jiné ani na něj výbor nezapomněl s malým dárkem a srdečnou gratulací. Také už téměř tradičně na konci roku děláme pro své členy a hosty zabijačku. Část masa a produktů využijeme  i jako občerstvení na Valné hromadě. Tato akce je velmi oblíbená a je to malá odměna za celoroční práci.

Závěrem musíme kladně ocenit spolupráci s obecním úřadem a poděkovat členům zásahové jednotky i všem aktivně pracujícím členům za jejich práci pro Sbor i společnost.

Stanislav Hanák

Print Friendly, PDF & Email
Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.