Zpráva jednatele

Zpráva jednatele na výroční valné hromadě SDH Šitbořice dne 7.1.2012

Sbor Dobrovolných Hasičů Šitbořice má v centrální evidenci ke dni 1.1.2012 81 členů. Z celkového počtu je 57 mužů a chlapců a 24 žen a dívek. Také máme jednoho čestného člena. V loňském roce jsme do našich řad přijali jednoho nového člena a pěti bylo členství ukončeno. Oproti předcházejícímu období se členská základna o čtyři členy zmenšila.

Jedním z hlavních úkolů Sboru je zabezpečit funkčnost zásahové jednotky, což se našemu veliteli daří, vyžaduje to však mnoho práce a času při školení v jednotlivých funkcích, účasti při zásahu a v neposlední řadě i účastí na cvičeních okresu.

Tak jako jiné roky se pracuje na údržbě techniky.Což znamená přinejmenším po každém zásahu, cvičení nebo jen výjezdu dát techniku a výstroj do stavu aby mohly být použitelné. Mimo to se musí vozidla připravit a projít technickou kontrolou, když už se nevyskytne větší závada. Také na budově naší již letité zbrojnice je stále co zlepšovat. Hlavně v závěru roku se pilně pracovalo na dokončení podlahy v zasedací místnosti, a celkové rekonstrukci kuchyně. Všechno vypadá jednoduše než se zjistí, že se musí přeložit elektřina , voda, plyn a dokonce rozvod vzduchu. Následně zapravit omítky, vymalovat a v neposlední řadě všechno uklidit. Další velkou akcí byla rekonstrukce topení, hlavně výměna některých radiátorů a kotle, který byl již v havarijním stavu. Při tom se upravila i podlaha kotelny kde plánujeme vybudovat i nové WC. Nutno dodat, že budova zbrojnice patří obci, která úpravy finančně zajišťuje.

Další důležitou činností Sboru je práce s mládeží. V této oblasti jak se zdá je stále ještě co zlepšovat. V loňském roce jsme další čtyři děti odhlásili, na jejich žádost ale i zbytek nechodí pravidelně. Takže je někdy těžké sestavit na závodech družstvo a výsledky jsou jen průměrné. Tyto potíže však jistě mají všechny Sbory a některé s mládeží nepracují vůbec. Přesto ale tuto činnost vzdát nehodláme i když to stojí čas finance a někdy i nervy a doufáme, že alespoň část dětí udržíme až do jejich dospělosti a vychováme si tak dobré nástupce.

V další činnosti, která by se dala nazvat společenská a kulturní, Sbor již tradičně pořádá Martinské hody a Hasičský ples. Tyto se nám daří organizovat a podílí se hlavní měrou na našich příjmech, takže je plánujeme i na další období. Finanční přínos má i zajišťovací služba na Rallye Agrotec Hustopeče, jíž se už také několik let účastníme i když posledně už jen s cisternou. Na rallye časově navazuje naše soutěž v požárním sportu pro Mladé hasiče. Již tradičně se závodí ve dvou disciplínách a to ve štafetě CTIF a v požárním útoku. Na této soutěži se naši starší žáci umístili na 4. místě ze sedmi, a mladší na 5. z osmi družstev. Také tuto akci bychom chtěli pořádat i nadále.

Pro naše členy se podařilo zorganizovat zájezd a vstupenky na divadelní představení do divadla v Boleradicích na představení ROBIN ZBOJNÍK. Také výlet do Jeseníků a Velkých Losin se vydařil a už dnes je naplánován ten letošní. Také už téměř tradičně na konci roku děláme pro své členy a několik hostů zabíjačku, která se těší velké oblibě, Všichni si tuto akci užívají, protože v dnešní době jsou zabíjačky na vesnici čím dál vzácnější. Navíc získáme maso na večeři pro Hasičský ples i pohoštění na dnešní valnou hromadu.

Většina akcí se každým rokem opakuje takže se může zdát, že se nic neděje ale za vším je práce konkrétních lidí jejich volný čas a nápady.

Smutnou událostí roku 2011 bylo poslední rozloučení s naší dlouholetou členkou paní Marií Konečnou. Její památku jsme uctili uniformovanou přítomností na posledním rozloučení.

Závěrem za výbor SDH mohu říct, že si cení dobré spolupráce s obecním úřadem a hlavně aktivního přístupu zásahové jednotky i ostatních angažovaných členů. Přeje všem mnoho úspěchů, radosti a nápadů v novém roce a těší se na další spolupráci.

Stanislav Hanák

Print Friendly, PDF & Email
Štítky .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.