Zpráva jednatele

Zpráva jednatele za rok 2010

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice má ke dni 1.1.2011 86 členů z toho je jeden čestný, 7 přispívajících, 50 činných a 28 mladých hasičů a dorostenců. Z celkového počtu je 59 mužů a chlapců a 27 žen a dívek. V loňském roce jsme do našich řad přijali 7 nových členů a patnácti bylo členství ukončeno. O proti předcházejícímu období se členská základna o 7 členů zmenšila. Jedním z hlavních úkolů sboru je zabezpečit funkčnost zásahové jednotky, což vyžaduje mnoho práce a času při školení ať už v oblasti jednotlivých funkcí, zvládání techniky, činnosti při zásahu nebo v oblasti zdravovědy a neposlední řadě i účastí na cvičeních okresu. Tak jako jiné roky se pracuje i na údržbě techniky, hlavně na zánovním technickém automobilu Opel Fontera a  dopravním automobilu Volkswagen Transporter se ještě dolaďuje a vyskytli se i skryté závady. Také na budově naší již letité zbrojnice je stále co vylepšovat. V tomto roce jsme se zaměřili na prostor za zbrojnicí, který se nám podařilo vydláždit starší betonovou dlažbou, kterou nám poskytl obecní úřad. Tento zastíněný prostor se nám dlouho nedařilo zatravnit a dlažba se zdá být nejlepším řešením.

Další důležitou činností sboru je práce s mládeží. V této oblasti jak se zdá je stále ještě co zlepšovat. V loňském roce jsme dokonce 10 dětí odhlásili, protože přestaly chodit na schůzky, ale i zbytek nechodí pravidelně. Takže je někdy těžké sestavit na závodech družstvo a výsledky jsou jen průměrné. Tyto potíže však jistě mají všechny sbory a některé s mládeží nepracují vůbec. Přesto ale tuto činnost vzdát nehodláme, i když to stojí čas i peníze a doufáme, že alespoň část dětí udržíme až do jejich dospělosti a vychováme si tak dobré nástupce.

V další činnosti, která by se dala nazvat společenská a kulturní. Sbor již tradičně pořádá Martinské hody a Hasičský ples. Tyto akce se nám daří organizovat a podílí se hlavní měrou na našich příjmech, takže je plánujeme i na další období. Finanční přínos má i zajišťovací služba na Rallye Agrotec Hustopeče, jíž se už také několik let i když posledně už menším počtem účastníme i s cisternou. Na rallye časově navazuje naše soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče. Již tradičně se závodí ve dvou disciplínách a to ve štafetě CTIF a v požárním útoku. Letos nám práci zkomplikoval noční déšť, ale vše se dalo zvládnout. Na této soutěži se naši starší žáci umístili na 2. místě z pěti, a mladší na 5. z osmi družstev. Také tuto akci bychom chtěli pořádat i nadále. Pro naše členy se podařilo zorganizovat zájezd a vstupenky na divadelní představení, na jejichž zajištění  má velký podíl zástupce starosty. Bylo to představení klasické komedie v městském divadle Brno s názvem Charleyova teta, na kterém bylo dvacet našich členů u nichž mělo velký úspěch. Také výlet do Rožnova a okolí se vydařil a už dnes je naplánován ten letošní.

Dlouho plánovaná návštěva hasičů v Dinhardu ve Švýcarsku se uskutečnila začátkem září. Sedm našich zástupců se mohlo seznámit s vysokou úrovní a způsobem zabezpečení požární ochrany ve Švýcarsku a osobně tak rozvíjet dobré vztahy, které naše obec udržuje již delší čas. Návštěva byla spojená s výletem do Alp a byla jistě velmi zajímavá i když náklady si zúčastnění hradili z vlastních prostředků.

V loňském roce se dožil  významného životního jubilea 60 let náš člen pan Antonín Pešťál a padesátku oslavil pan Zdeněk Fiala. Oběma zástupci výboru tlumočili srdečné gratulace a předali malý dárek. Také už téměř tradičně na konci roku děláme pro své členy a několik hostů zabíjačku, která se těší velké oblibě. Všichni si tuto akci užívají, protože v dnešní době jsou zabíjačky na vesnici čím dál vzácnější.

Smutnou událostí roku 2010 bylo úmrtí našich dvou dlouholetých členů, pana Prokopa Lengála a Josefa Konečného. Jejich památku jsme uctili uniformovanou přítomností na posledním rozloučení.

Závěrem si výbor SDH cení dobré spolupráce s obecním úřadem a hlavně aktivního přístupu zásahové jednotky i ostatních angažovaných členů. Přeje všem mnoho úspěchů, radosti a nápadů v novém roce a těší se na další spolupráci.

Stanislav Hanák

Print Friendly, PDF & Email
Štítky .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.