Jaká je budoucnost hasičů?

Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu hasičů

převzato ze stránek osh

   Rozhovor v Haló novinách s předsedou Odborového svazu hasičů o dopadech střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 do rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Prověřovací cvičení

V pondělí 31.10.2011 po čtrnácté hodině byla naše jednotka vyslána na požár obilného sila v místním zemědělském družstvu. Mělo se jednat o požár svislého dopravníku a nahoře na silu se měla nacházet zraněná osoba. Společně s naší jednotkou byli povoláni dobrovolní hasiči z Klobouk u Brna, Moutnic a profesionální hasiči ze stanice Hustopeče.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Požár buňky

Po krátké době byla dne 27.8.2011 v 10.15 naše jednotka povolána na požár uni-buňky se včelínem. Vyjeli jsme s technikou CAS 20 MAN a VW Transporter. Hořelo u Šinkvického Dvora a zasahovali jsme společně s jednotkami HZS Židlochovice, SDH Těšany a SDH Moutnice.

Print Friendly, PDF & Email

Požár strniště

17.8.2011 v 11.45 byla naše jednotka povolána na požár strniště do obce Moutnice. Společně s námi byly povolány jednotky HZS Židlochovice, SDH Žatčany a SDH Moutnice. Jednalo se o požár strniště na ploše přibližně 10 m2. Při cestě k zásahu byla naše jednotka odvolána zpět na základnu.

Print Friendly, PDF & Email

Požár pole

Dne 14.8.2011 v 13.19 byl naší jednotce ohlášen požár pole v Těšanech. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 MAN a VW Transporter. Společně s námi zasahovaly jednotky HZS Židlochovice, JSDH Těšany a JSDH Moutnice. Jednalo se o nedovolené plošné vypalování strniště o ploše 200m2.

Print Friendly, PDF & Email

Požár automobilu

V pondělí 16.5.2011 ve 20:53 byla naše jednotka povolána na požár osobního automobilu na začátku obce Borkovany na polní cestě. Automobil byl odstaven a pravděpodobně se jednalo o úmyslné zapálení. Společně s námi zasahovala profesionální jednotka PS Židlochovice a dobrovolná jednotka JSDH Těšany.

Print Friendly, PDF & Email

Tragická dopravní nehoda

V sobotu 19. března 2011 se za obcí Šitbořice směrem na Těšany v dopoledních hodinách stala tragická dopravní nehoda. Čelně se tam srazily dvě vozidla. Na místě zasahovala profesionální jednotka HZS Židlochovice a letecká záchranná služba. Bohužel lékař musel konstatovat smrt u jednoho řidiče.

pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Výjezd do Kurdějova

V pondělí 14.3.2011 v 18.33 nás operační středisko povolalo na požár rodinného domu v Kurdějově. Požár byl ve sklepě a na místě spolu s námi zasahovaly profesionální hasiči HZS Hustopeče a dále dobrovolní hasiči Horní Bojanovice a Velké Pavlovice. Krátce po 20. hodině byl požár zlikvidován.

Print Friendly, PDF & Email

Požár trávy v Borkovanech

V sobotu 12. března 2011 po 18. hodině vyjela naše jednotka na požár trávy mezi obcemi Borkovany a Těšany. Požár byl v těžko přístupném terénu a porostu bylo obtížné ho zlikvidovat. Na místě spolu s námi zasahovaly další 4 dobrovolné jednotky a profesionální jednotka HZS Židlochovice. Před 22. hodinou jsme se vrátili zpět na základnu.

Print Friendly, PDF & Email

Zpráva jednatele

Zpráva jednatele za rok 2010

Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice má ke dni 1.1.2011 86 členů z toho je jeden čestný, 7 přispívajících, 50 činných a 28 mladých hasičů a dorostenců. Z celkového počtu je 59 mužů a chlapců a 27 žen a dívek. V loňském roce jsme do našich řad přijali 7 nových členů a patnácti bylo členství ukončeno. O proti předcházejícímu období se členská základna o 7 členů zmenšila. pokračování…

Print Friendly, PDF & Email

Požár trávy v Šitbořicích

8.3.2011 po poměrně dlouhé době hořelo v naší obci a to suchá tráva za hřbitovem. Jednotka byla operačním střediskem povolána v 15.52 a hořela suchá tráva o rozloze přibližně 2500 m2. Jako příčina vzniku požáru byla určena nedbalost při neohlášeném pálení klestí jednoho z našich spoluobčanů a při nepříznivých povětrnostních podmínkách se požár rozšířil na sousední neobdělávané pole. Požár byl beze škody.

Print Friendly, PDF & Email

První výjezd v roce 2011-požár

Dne 7.3.2011 těsně před druhou hodinou odpolední byla naše jednotka povolána KOPIS na požár odpadu u myslivny v obci Křepice. Při příjezdu do Křepic bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach a jednotka byla operačním střediskem přesměrována na požár uni-buňky do obce Šakvice. Po příjezdu k zásahu na místě již zasahovali jiné jednotky požární ochrany a my jsme byli ponecháni v záloze. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Print Friendly, PDF & Email